"time window" — Słownik kolokacji angielskich

time window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno czasu
  1. time rzeczownik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The time window for such suits is "within thirty days" of said notice.

    Podobne kolokacje: