"time wandering" — Słownik kolokacji angielskich

time wandering kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas przechadzając się
  1. time rzeczownik + wander czasownik
    Luźna kolokacja

    I told you I spend a good part of my time wandering.

    Podobne kolokacje: