"time creeps" — Słownik kolokacji angielskich

time creeps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas skrada się
  1. time rzeczownik + creep czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They waited in silence as the time crept slowly by.

    Podobne kolokacje: