"around a time" — Słownik kolokacji angielskich

around a time kolokacja
Popularniejsza odmiana: around the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czasu
  1. around przyimek + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I am old and have been around a long time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo