Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"around the time" — Słownik kolokacji angielskich

around the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czasu
  1. around przyimek + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I am old and have been around a long time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo