"by the New Times" — Słownik kolokacji angielskich

by the New Times kolokacja
Popularniejsza odmiana: by the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przed Nowymi Czasami
  1. by przyimek + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'm really not sure what you mean by enough time.

    Podobne kolokacje: