"attend for a time" — Słownik kolokacji angielskich

attend for a time kolokacja
Popularniejsza odmiana: attend for the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź obecnym przez czas
  1. attend czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His plan was to attend this walk for a third time starting April 22.

    Podobne kolokacje: