"volunteer time" — Słownik kolokacji angielskich

volunteer time kolokacja
Popularniejsza odmiana: volunteer one's time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas pracujący społecznie
 1. volunteer czasownik + time rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  He also began to volunteer his time on public policy issues.

  Podobne kolokacje:
 2. volunteer rzeczownik + time rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  And if you add in the volunteer time, it's even greater.

  Podobne kolokacje: