"volunteer information" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): informacje pracujące społecznie
  1. volunteer czasownik + information rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She also volunteered information about herself that eventually brought her down.