BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"volunteer organization" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): organizacja ochotnicza
  1. volunteer rzeczownik + organization rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, the department remained a volunteer organization until the 1920s.

powered by  eTutor logo