"volunteer group" — Słownik kolokacji angielskich

volunteer group kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grupa pracująca społecznie
  1. volunteer rzeczownik + group rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Need money to support the work of your volunteer group?