"time races" — Słownik kolokacji angielskich

time races kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyścigi czasu
  1. time rzeczownik + race czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Mortal time is racing," Aurora said, and opened her eyes.

    Podobne kolokacje: