Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"upon a Time" — Słownik kolokacji angielskich

upon a Time kolokacja
Popularniejsza odmiana: upon a time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas Czasu
  1. upon przyimek + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Once upon a time, he was very good at being alone.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo