"serve during one's time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służyć podczas czyjś czas
  1. serve czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    He served as club captain during his time at Blšany.

    Podobne kolokacje: