"help during times" — Słownik kolokacji angielskich

help during times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc podczas czasów
  1. help czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The alien spoke of its personal relationship with the star, how the star had helped it during times of individual darkness.

    Podobne kolokacje: