NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"serve from the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służ od czasu
  1. serve czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sheldon Steinberg served as rabbi from the time of Langner's death until the mid-1990s.

    Podobne kolokacje: