"until the time" — Słownik kolokacji angielskich

until the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do czasu
  1. until przyimek + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now, she won't be able to get home until the same time the kids do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo