"low time" — Słownik kolokacji angielskich

low time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niski czas
  1. low przymiotnik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I'm pretty low time in the type," he said, giving the man a way out of his offer.

    Podobne kolokacje: