"help in a time" — Słownik kolokacji angielskich

help in a time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc za czas
  1. help czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    British Society does not know how to behave in normal times so god help the nation in a time of crisis.

    Podobne kolokacje: