"time rushes" — Słownik kolokacji angielskich

time rushes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczyty czasu
  1. time rzeczownik + rush czasownik
    Luźna kolokacja

    Every time it comes on I rush to hit the mute button or change the channel.

    Podobne kolokacje: