"attend during one's time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): być obecnym podczas czyjś czas
  1. attend czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He refuses to take any part in hustings meetings and has attended less than 50% of parliamentary debates during his time in office.

    Podobne kolokacje: