"YORK TIME" — Słownik kolokacji angielskich

YORK TIME kolokacja
Popularniejsza odmiana: York Time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): JORK CZAS
  1. York rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hansen asked as he walked in the door just before 2:00 a.m. New York time.

    Podobne kolokacje: