"time rolls" — Słownik kolokacji angielskich

time rolls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rolki czasu
  1. time rzeczownik + roll czasownik
    Zwykła kolokacja

    The good times roll on for some, but far too many others are still left out in the cold.

    Podobne kolokacje: