"until time" — Słownik kolokacji angielskich

until time kolokacja
Popularniejsza odmiana: until the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do czasu
  1. until przyimek + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now, she won't be able to get home until the same time the kids do.

    Podobne kolokacje: