"time crawls" — Słownik kolokacji angielskich

time crawls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kraule czasu
  1. time rzeczownik + crawl czasownik
    Luźna kolokacja

    And as time crawls by I feel my confidence returning, a little.

    Podobne kolokacje: