BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"without time" — Słownik kolokacji angielskich

without time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez czasu
  1. without przyimek + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    What about just all natural resources running out without enough time for replacement?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo