"serve several times" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: serve time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służ kilkakrotnie
  1. serve czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    About a third of them have almost served their time.

    Podobne kolokacje:

podobne do "serve several times" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "serve several times" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przysłówek
inne