"time strikes" — Słownik kolokacji angielskich

time strikes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strajki czasu
  1. time rzeczownik + strike czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, the last time a hurricane directly struck the city was in 1921.

    Podobne kolokacje: