"time rises" — Słownik kolokacji angielskich

time rises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas wzrasta
  1. time rzeczownik + rise czasownik
    Luźna kolokacja

    The time the average client spends on the rolls has risen 10 percent, to 29 months.

    Podobne kolokacje: