"during that time" — Słownik kolokacji angielskich

during that time kolokacja
Popularniejsza odmiana: during this time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas tego czasu
  1. during przyimek + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But during the time we were together, he told me everything.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo