"Tudor time" — Słownik kolokacji angielskich

Tudor time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Tudor czas
  1. Tudor rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    One early high point of the estate's fortunes was in Tudor times.

    Podobne kolokacje: