"collaborate for the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): współpracuj przez czas
  1. collaborate czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2006 Lacey collaborated for the first time with Cosmic Gate.

    Podobne kolokacje:

podobne do "collaborate for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "collaborate for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik