TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"book" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

book rzeczownik

rzeczownik + book
Kolokacji: 399
history book • Domesday Book • record book • picture book • Penguin Book • Guinness Book • reference book • prayer book • ...
book + rzeczownik
Kolokacji: 181
book review • book publisher • book club • book store • book tour • Book Award • book publishing • book illustrator • book deal • ...
book + czasownik
Kolokacji: 300
book contains • book publishes • book features • book calls • book chronicles • book writes • book includes • book deals • book consists • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
4. book calls = książka dzwoni book calls
7. book includes = książka obejmuje book includes
9. book sells = książka sprzedaje się book sells
10. book deals = umowy książki book deals
11. book focuses = naciski książki book focuses
14. book opens = świeże powietrza książki book opens
15. book consists = książka składa się book consists
16. book appears = książka ukazuje się book appears
17. book covers = książka obejmuje book covers
18. book presents = książka przedstawia book presents
20. book provides = książka dostarcza book provides
21. book comes = książka przychodzi book comes
22. book shows = książka jest widoczna book shows
25. book argues = książka sprzecza się book argues
26. book follows = książka następuje book follows
27. book ends = podpórka na książki book ends
28. book reads = lektury książki book reads
29. book explains = książka wyjaśnia book explains
30. book tells = książka informuje book tells
31. book begins = książka zaczyna się book begins
33. book gives = książka daje book gives
34. book wins = książka wygrywa book wins
35. book receives = książka otrzymuje book receives
36. book says = książka mówi book says
37. book goes = książka idzie book goes
38. book takes = książka bierze book takes
39. book uses = książka używa book uses
40. book helps = książka przyczynia się book helps
41. book suggests = książka przywodzi na myśl book suggests
42. book seems = książka wydaje się book seems
43. book continues = książka kontynuuje book continues
44. book mentions = wzmianki książki book mentions
45. book reveals = książka ukazuje book reveals
46. book gets = książka dostaje book gets
47. book looks = książka wygląda book looks
48. book serves = serwy książki book serves
49. book draws = książka rysuje book draws
50. book relates = książka dotyczy book relates
51. book lists = listy książki book lists
52. book recounts = książka opisuje book recounts
53. book starts = książka zaczyna się book starts
54. book brings = książka przynosi book brings
55. book falls = książka odpada book falls
56. book claims = książka twierdzi book claims
57. book collects = kolekty książki book collects
58. book introduces = książka wprowadza book introduces
59. book depicts = książka przedstawia book depicts
60. book detailing = wyszczególnianie książki book detailing
61. book reflects = książka odbija book reflects
62. book comes out = książka ukazuje się book comes out
63. book documents = dokumenty książki book documents
64. book concludes = książka kończy book concludes
65. book represents = książka reprezentuje book represents
66. book states = stany książki book states
67. book refers = książka wspomina book refers
68. book remains = książka pozostaje book remains
69. book lays = pieśni książki book lays
71. book proves = książka dowodzi book proves
72. book portrays = książka przedstawia book portrays
73. book finds = książka znajduje book finds
74. book leads = książka prowadzi book leads
75. book reaches = książka sięga book reaches
76. book influences = wpływy książki book influences
77. book becomes = książka staje się book becomes
78. book leaves = liście książki book leaves
79. book lying = książka kłamiąc book lying
80. book teaches = książka uczy book teaches
81. book belongs = książka ma swoje miejsce book belongs
82. book exists = książka istnieje book exists
83. book causes = książka powoduje book causes
84. book holds = książka podbija book holds
85. book closes = książka zamyka się book closes
86. book reviews = przeglądy książki book reviews
87. book works = książka pracuje book works
88. book tries = książka próbuje book tries
89. book creates = książka stwarza book creates
90. book raises = książka podnosi book raises
91. book demonstrates = książka prezentuje book demonstrates
92. Domesday Book records = Domesday Książka zapisy Domesday Book records
93. book lacks = braki książki book lacks
czasownik + book
Kolokacji: 279
book called • book entitled • book titled • illustrate books • sell books • book edited • buy books • sign books • purchase books • ...
przymiotnik + book
Kolokacji: 420
new book • comic book • recent book • late book • best-selling book • rare book • Basic Book • favorite book • influential book • ...
przyimek + book
Kolokacji: 36
of books • including books • with books • in one's book • over several books • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.