"book portrays" — Słownik kolokacji angielskich

book portrays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka przedstawia
  1. book rzeczownik + portray czasownik
    Zwykła kolokacja

    Her books of poetry portray the everyday, the natural world and our part in it.

    Podobne kolokacje: