"book lying" — Słownik kolokacji angielskich

book lying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka kłamiąc
  1. book rzeczownik + lie czasownik
    Zwykła kolokacja

    The books were lying on the bed, where he had left them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo