"book concludes" — Słownik kolokacji angielskich

book concludes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka kończy
  1. book rzeczownik + conclude czasownik
    Zwykła kolokacja

    The book concludes with: "The stories we've got have brought us a long way.

    Podobne kolokacje: