"book receives" — Słownik kolokacji angielskich

book receives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka otrzymuje
  1. book rzeczownik + receive czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    In China the book received a great deal of publicity.

    Podobne kolokacje: