"book examining" — Słownik kolokacji angielskich

book examining kolokacja
Popularniejsza odmiana: book examines
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badanie książki
  1. book rzeczownik + examine czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Both books also examine differences in the ways men and women cook.

    Podobne kolokacje: