"book examines" — Słownik kolokacji angielskich

book examines kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka bada
  1. book rzeczownik + examine czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Both books also examine differences in the ways men and women cook.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo