"book describing" — Słownik kolokacji angielskich

book describing kolokacja
Popularniejsza odmiana: book describes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opisywanie książki
  1. book rzeczownik + describe czasownik
    Zwykła kolokacja

    The books described life in the village between the years 1876 and 1939.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo