ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"book mentions" — Słownik kolokacji angielskich

book mentions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzmianki książki
  1. book rzeczownik + mention czasownik
    Silna kolokacja

    The book does not mention exactly when she began working at the magazine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo