ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"Book mentions" — Słownik kolokacji angielskich

Book mentions kolokacja
Popularniejsza odmiana: book mentions
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wzmianki książki
  1. book rzeczownik + mention czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book does not mention exactly when she began working at the magazine.

    Podobne kolokacje: