"book proves" — Słownik kolokacji angielskich

book proves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka dowodzi
  1. book rzeczownik + prove czasownik
    Zwykła kolokacja

    This book proved to be the most popular of all and sold out within 5 years.

    Podobne kolokacje: