Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"book raises" — Słownik kolokacji angielskich

book raises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka podnosi
  1. book rzeczownik + raise czasownik
    Zwykła kolokacja

    Ultimately, the book raises questions about how a person becomes who and what he is.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo