"book creates" — Słownik kolokacji angielskich

book creates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka stwarza
  1. book rzeczownik + create czasownik
    Zwykła kolokacja

    With their overlapping subjects, the books create a dynamic conversation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo