"book documents" — Słownik kolokacji angielskich

book documents kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokumenty książki
  1. book rzeczownik + document czasownik
    Zwykła kolokacja

    The book will document the artists behind today's booming art scene.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo