"book inspires" — Słownik kolokacji angielskich

book inspires kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka inspiruje
  1. book rzeczownik + inspire czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her books inspired his first literary effort as a young boy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo