"book presents" — Słownik kolokacji angielskich

book presents kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka przedstawia
  1. book rzeczownik + present czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The book presents different points of view on the topic.

    Podobne kolokacje: