"book claims" — Słownik kolokacji angielskich

book claims kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka twierdzi
  1. book rzeczownik + claim czasownik
    Silna kolokacja

    The book claims that only one student is known to have died.

    Podobne kolokacje:

podobne do "book claims" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "book claims" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
claims book = książeczka roszczeń (książeczka zażaleń)