"book details" — Słownik kolokacji angielskich

book details kolokacja
Popularniejsza odmiana: book detailing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczegóły książki
  1. book rzeczownik + detail czasownik
    Luźna kolokacja

    She is the author of a book detailing her adventures.

    Podobne kolokacje: